Tin tức - Sự kiện
 
    Thời khóa biểu
 
    Thông báo
 
    Lịch thi
 
    Tốt nghiệp
 
    Điểm thi
 
    Danh sách
 
    Biểu mẫu
 
    Góc học tập
 
Liên kết website
 
Hotline: 01276 559 559
Mr.Hà vinaciweb
Mr.Hà vinaciweb
Mr.Hà vinaciweb
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Lý luận Chính trị  

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Email: khoalyluanchinhtri.cdb@gmail.com

SĐT: 02153811411


 

 

1. Chức năng nhiệm vụ của khoa

- Khoa Lý luận Chính trị chịu trách nhiệm trước Nhà trường về công tác dạy và học các môn khoa học lý luận chính trị, quản lý toàn bộ chương trình, kế hoạch, bố trí giảng dạy, tổ chức kiểm tra và thi các môn lý luận chính trị đối với tất cả các lớp, các hệ đào tạo trong Nhà trường.

- Khoa Lý luận Chính trị có nhiệm vụ tham gia giáo dục chính trị, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị, đạo đức cho sinh viên góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của Nhà trường. 

- Tổ chức quản lý, đánh giá giảng viên thuộc khoa theo quy định của Nhà trường.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

2. Thông tin nhân sự Khoa Lý luận chính trị

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm – học vị

Số điện thoại

Chức vụ/ chức danh

1

Nguyễn Hữu Hải

1979

ThS. Triết học

0962302468

Trưởng khoa

2

Đỗ Thị Hạnh

1979

ThS. Hồ Chí Minh học

01697450649

Phó Trưởng khoa

3

Phạm Thị Ngoan

1980

ThS. Hồ Chí Minh học

0963047354

Giảng viên

4

Phan Thị Trang Đoan

1984

Cử nhân triết học

0989788479

Giảng viên

5

Trần Thị Lan Anh

1994

Cử nhân Chính trị

01663251611

Giảng viên