Tin tức - Sự kiện
 
    Thời khóa biểu
 
    Thông báo
 
    Lịch thi
 
    Tốt nghiệp
 
    Điểm thi
 
    Danh sách
 
    Biểu mẫu
 
    Góc học tập
 
Liên kết website
 
Hotline: 01276 559 559
Mr.Hà vinaciweb
Mr.Hà vinaciweb
Mr.Hà vinaciweb
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
Góc học tập  
Bác Hồ với chiến sĩ người dân tộc
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW chuyên đề năm 2019 về " Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Sáng 22 - 1, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019 cho các Cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và sự thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tại Đại hội XII của Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại hội XII ...
Toàn văn Nghị quyết số 26 NQ/TW về công tác cán bộ
Ngày 19/5/2018, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất ...
Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Cách đây đúng 70 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn cam go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng ...
Câu chuyện Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt
Câu chuyện Chú còn trẻ chú vào hầm trước đi
Câu chuyện Một bữa ăn tối của Bác
Câu chuyện về ba chiếc ba lô
Triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về " xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. ...
Hệ thống câu hỏi ôn thi tốt nghiệp Giáo dục chính trị năm 2017
Nội dung ôn thi tốt nghiệp môn Giáo dục chính trị năm 2018
Câu chuyện Bác bỏ thuốc lá
Bác Hồ với thanh niên
Trong suốt sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn dành sự quan tâm đến thế hệ trẻ đặc biệt là tầng lớp thanh niên.